18/10/17

"Poemar o mar" premio Nacional de Literatura Infantil e X.

Xa o tés na biblioteca

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte anunciou que o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil 2017 é para un libro escrito en lingua galega: Poemar o mar, de Antonio García Teijeiro. O libro de poemas, publicado por Xerais o ano pasado, está ilustrado por Xan López Domínguez. O premio, que escolle entre toda a produción publicada nas distintas linguas oficiais do estado, está dotado con 20 mil euros en metálico.
Cómpre resaltar que dende que se creou o galardón (1978) este é o sexto libro en lingua galega que resulta premiado. Anteriormente recibiron esta distinción as seguintes obras: Das cousas de Ramón Lamote, de Paco Martín; Cando petan na porta pola noite (1995), de Xabier P. Docampo; Os misterios dos fillos de Lúa (1996), de Fina Casalderrey; O único que queda é o amor(2008), de Agustín Fernández Paz; e Escarlatina, a cociñeira defunta (2015), de Ledicia Costas.

17/10/17

Ler dache vidas extra

Que é
O novo Plan de Fomento da Lectura 2017-2020, baixo o lema Ler dáche vidas extra, é unha das medidas contempladas no Plan Cultura 2020, e está dotado con 7,2 millóns de euros para este ano 2017.
Obxectivo
Este novo Plan ten como principal obxectivo o incremento da demanda lectora mediante a promoción, extensión e consolidación do hábito da lectura.
Descarga do plan
Liñas estratéxicas do Plan de Fomento da Lectura
O Plan de Fomento da Lectura configúrase como unha proposta aberta para que poidan seguir introducíndose novas medidas no futuro. Sen prexuízo diso, establécense unha serie de liñas que dotan de coherencia ás actuacións que leven a cabo:
 • Promoción dos hábitos lectores mediante ao apoio a eventos propiamente literarios. Outorgarase maior importancia á familia como transmisora do gusto pola lectura.
 • Impulso da lectura no ámbito educativo.
 • Reforzo do papel das bibliotecas no acceso á lectura.
 • Fortalecemento do sector do libro.
 • Fomento do respecto á propiedade intelectual.
 • Mellora das ferramentas de análise.
Impulso da lectura no ámbito educativo
A Lei 10/2007 sinala, no seu artigo 4.1., que "os plans de fomento da lectura considerarán a lectura como unha ferramenta básica para o exercicio do dereito á educación e á cultura". De acordo con este mandato, a segunda liña estratéxica do Plan engloba actuacións como as seguintes:
 • Consolidación da lectura como instrumento multidisciplinar
 • Formación dos/das docentes
 • Potenciación das bibliotecas escolares
 • Fomento da lectura en centros educativos:
  • Convocatoria de proxectos de boas prácticas e outros premios e concursos
  • Posta en marcha de proxectos de iniciación precoz á lectura
  • Programas de prevención e detección de dificultades de aprendizaxe na lectura
  • Creación e difusión de recursos didácticos para mellorar a comprensión lectora
  • Outras accións de fomento da lectura en centros de ensino primario e secundario
Envío de suxestións
A cidadanía pode enviar propostas a través dun formulario:
Recursos descargables
 • Para lectores/as
 • Para docentes
 • Para persoas con discapacidade
 • Para familias
 • Para bibliotecas

11/10/17

Con Tanxarina na Casa de Cultura
Na xornada deste mércores 11 de outubro o alumnado de 1º, 2º e 3º de primaria estivemos gozando co grupo Tanxarina da súa espectacular versión de A Galiña Azul. 
A compañía Tanxarina Títeres fundouse en 1983 por varios ex- alumnos de Harry Tozer, profesor de construcción e manipulación de marionetas con fíos do Institut del Teatre de Barcelona. Esta compañía ten presentado os seus traballos nos máis importantes festivais de teatro de títeres do estado, Europa e América. 
Despois o alumnado de terceiro fixemos unha ruta pola vila para ir coñecer, entre outras cousas, a casa na que vivu a partir dos catro anos o autor de A Galiña Azul, Carlos Casares, no grupo Santa Mariña.

9/10/17

Día mundial da saúde mental

Para a Organización Mundial da Saúde (OMS), a saúde mental defínese como "un estado de benestar no cal o individuo é consciente das súas propias capacidades, pode afrontar as tensións normais da vida, pode traballar de forma produtiva e frutífera e é capaz de facer unha contribución á súa comunidade".
A importancia da saúde mental destácase tamén na definición de saúde que figura na propia Constitución daOMS: "A saúde é un estado de completo benestar físico, mental e social, e non soamente a ausencia de afeccións ou enfermidades".

Para coidar a nosa saúde mental, debemos atender:
 • Os hábitos de alimentación: para previr problemas de saúde física e mental, o ideal é ter unha dieta equilibrada.
 • O autocoidado: é dicir, poñer atención á hixiene persoal, a vestimenta, etc.
 • O estilo de vida: debemos potenciar os ritmos tranquilos, gozar das cousas importantes da vida e do tempo de ocio, evitar o estrés e os excesos, fuxir do sedentarismo, etc.
 • O consumo de tóxicos: é importante reducir ou evitar o consumo de substancias tóxicas, tanto legais coma ilegais, para axudar a previr a aparición de enfermidades mentais.
  O trastorno mental é unha alteración de tipo emocional, cognitivo e/ou do comportamento no que quedan afectados procesos psicolóxicos básicos como a emoción, a motivación, a cognición, a conciencia, a conduta, a percepción, a aprendizaxe e a linguaxe, o cal dificulta a adaptación da persoa ao ámbito cultural e social no que vive e crea algunha forma de malestar subxectivo.
  É importante saber que as enfermidades mentais poden tratarse para lograr a recuperación ou permitir que a persoa que a padece poida ter unha mellor calidade de vida.
 • É fundamental entender a enfermidade mental como unha parte da nosa vida e unha circunstancia máis da persoa, e non como un elemento que anula o resto das nosas capacidades.
 • En Galicia, hai cerca de 30.000 persoas con certificado de discapacidade por enfermidade mental, sendo esta a segunda causa de discapacidade despois da física. Estes datos, recollidos no censo da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia 2015, revelan que se trata dun problema cunha amplísima repercusión, tanto nas persoas con enfermidade mental como nos seus familiares.4/10/17

Día da ciencia en Galicia


Lembrando o nacemento do Padre Feijoo tal día coma hoxe, este 4 de outubro, a Real Academia Galega das Ciencias celebra o acto central do Día da Ciencia en Galicia. Homenaxéase ó Meteorólogo e Botánico Baltasar Merino e entrégase o II Premio de Xornalismo Científico ó redactor de GCiencia, Manuel Rey Pan

2/10/17

Semana Europea da Custodia do territorioCustodia provén do latín “custodia/custodiae”; gardar, conservar, respectar ou coidar.
custodia do territorio é un conxunto de estratexias e instrumentos que pretenden implicar ós propietarios e usuarios do territorio na conservación e o bo uso dos valores e os recursos naturais, culturais e paisaxísticos.

Lucenza: un ejemplo de unión vecinal para prevenir los fuegos en el monte

Los vecinos de esta aldea del ayuntamiento de Cualedro (Ourense) decidieron actuar tras el devastador incendio que arrasó la Sierra del Larouco en 2015. Este mes comenzarán las obras para cerrar buena parte del monte vecinal donde están introduciendo caballo gallego y vaca cachena para aprovechar la biomasa.

En ourense a partir do 3 de outubro1/10/17

2 de outubro: Día Internacional da Non violencia

 

O Día Internacional da Non violencia conmemórase o 2 de outubro polo aniversario do nacemento de Mahatma Gandhi, líder do movemento da Independencia da India e pioneiro da filosofía e a estratexia da non violencia.
O principio da Non violencia ten unha relevancia universal e busca conseguir unha cultura da paz, tolerancia e comprensión. Como dixo Ghandi «a Non violencia é a maior forza a disposición da humanidade. É máis poderosa que a arma de destrucción máis poderosa concebida polo inxenio do home».

Mohandas Karamchand Gandhi (1869).


Pequeno gran home, hoxe considerado “Pai da nación India” (“Bapu”) polo seu relevante papel na loita pola Independencia fronte ó Imperio Británico e pola súa capacidade de unificar a millóns de persoas.

Na actualidade símbolo da paz  e  da verdade, Gandhi destacou pola súa capacidade de mobilización,  a súa humildade e a súa forza de vontade.

29/9/17

Cadro de asignación horaria da biblioteca por cursos


CEIP Rosalía de Castro
Curso 2017- 2018
CADRO DE ASIGNACIÓN HORARIA DA BIBLIOTECA POR CURSO

Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
09.00- 09-50
Pepa
Aurora
2º C
Pepa
María
4º A
María
Toño
09.50-10.40
4º A

Aurora
Toño
2º B
Lía
4º B

10.40-11.00
RECREO
Equipo BE
RECREO
Equipo BE
RECREO
Equipo BE
RECREO
Equipo BE
RECREO
Equipo BE
11.00-12.05
María
3º A
Lía
Pepa
Aurora
1º A

María
Aurora
Toño
4 anos B
Aurora
6º B

12.05-12.55

Lía

     5º A
Aurora
Toño
4 ANOS A

5 anos B

2º A

Lía

Pepa
6º C


12.55-13.05
RECREO
Equipo BE
RECREO
Equipo BE
RECREO
Equipo BE
RECREO
Equipo BE
RECREO
Equipo BE
13.05-14.00
María
Tina
5 anos A
Pepa
María
Tina
5º B
3º B
6º A

1º B
  equipo de biblioteca